Moniammatilliset Luovuusterapian asiantuntijat MaLTa ry on perustettu v. 2006.

MaLTa ry on Luovuusterapian asiantuntijoina eri ammateissa ja työtehtävissä toimivien henkilöiden yhdistys. Sen tarkoituksena on luovanprosessin lainalaisten, luovien ja luovuusterapeuttisten työmenetelmien ammatillisen käytön edistäminen ja alan yleisten toimintaedellytysten edesauttaminen.

Yhdistys tukee moniammattialaista Luovuusterapian toteuttamista työpaikoilla. Yhdistys turvaa Luovuusterapian eettistä ja ammatillista toteutumista ja valvoo Luovuusterapian asiantuntija -nimikkeen käyttöä. Yhdistys huolehtii Luovuusterapian asiantuntijatyön eettisen ohjeistuksen toteutumisesta. Yhdistys välittää asiallista ja todenmukaista tietoa luovuusterapeuttisen toiminnan periaatteista ja Luovuusterapian asiantuntijoiden työotteesta.

Yhteystiedot: malta.ry@hotmail.com