Luovanterapian moniammatillinen koulutusohjelma, © Warpu-Tuulia Karjula 1993-2024

Luovanterapian koulutus on eri ammattiryhmille tarkoitettua ammatillista täydennyskoulutusta. Koulutusohjelman järjestävinä organisaatioina ovat toimineet Turun ja Kymenlaakson kesäyliopistot sekä Tampereen yliopiston täydennyskoulutuskeskus.

Koulutusohjelman 3,5-vuotisen asiantuntijakoulutuksen suorittaneilla on ammatillista pätevyyttä toimia luovuusterapeuttisen työskentelyprosessin ja luovien työmenetelmien asiantuntijana omassa ammatissaan ja erilaisissa työtehtävissään.