Luovuusterapia luo tasapainoa elämän eri vaiheisiin ja tilanteisiin. Työskentelyn avulla ihminen löytää selkeyttä, uusia näkökulmia ja ymmärrystä omaan tilanteeseensa ja elämäänsä. Luovuusterapia koskettaa ihmisenä olemisen eri tasoja samanaikaisesti ja toimii eheyttävästi. Työskentely voi tapahtua mm. kuvien, värien, muotojen, symboliikan, sanojen, liikkeen, rytmin, musiikin ja kosketuksen avulla. Luovuusterapeuttinen työskentelyprosessi soveltuu kaikenikäisille, yksilöille ja ryhmille.

Työskentely aloitetaan arviotapaamisella, jossa kartoitetaan asiakkaan henkilökohtaista tilannetta ja tarpeita sekä halua työskennellä eri menetelmien avulla. Yhdessä sovitaan tapaamisten määrä. Luovuusterapeuttinen työskentely voi toteutua monin tavoin eri pituisina ja eri tiiviydellä tapahtuvina prosesseina. Luovuusterapiassa asiakas ja hänen tilanteensa säätelevät työskentelyprosessin etenemistä. Luovuusterapeuttisen työskentelyn aikana ihminen asettuu ja osallistuu elämäänsä uudella tavalla ja saa käyttöönsä voimavarojaan.

Laaja-alaisen ja syvän ihmiskuvan ymmärrys sekä eettiset periaatteet ohjaavat luovuusterapeuttista työskentelyä ja työotetta.